Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Transport > Transport_Narvik Composite AS
Transport

Komposittruller letter transporten i gruveindustrien

Narvik Composite AS tilbyr lettvekts ruller til transport av ekstremt tung last.

Narvik Composite AS har etablert produksjon av lettvekts komposittruller til båndtransportører med ekstremt tunge laster. Markedet utgjøres av den globale gruveindustrien.

Narvik er utskipningshavn når gruveselskapet LKAB eksporterer jernmalm og malmpellets til internasjonale markeder. Mellom 15 og 20 millioner tonn jernmalm skipes hvert år over havna i Narvik. Til dette har man brukt tradisjonelle stålruller for å få transportbåndet til å gå rundt. Men disse stålrullene er tunge å håndtere og kan havarere, og det kan medføre skade på transportbåndet og full stans i produksjonen hos LKAB, noe som igjen medfører store driftskostnader.

Kompositten som brukes her, består av glassfiber, lim og et skummateriale. I tillegg brukes et patentert tetningssystem i rullen. Narvik Composite har nå utviklet en komposittrull som ved havari, ikke vil skade transportbåndet og heller ikke medføre stans i produksjonen for kunden. De gamle stålrullene på opp til 150 kilo, kan nå erstattes av komposittruller på 35 kilo. Byttetiden blir dermed mye raskere, noe som reduserer kostnadene ved driftsstans.

– Komposittrullene er testet ut og videreutviklet under krevende forhold gjennom åtte år, forteller gründer Jarle Vestnes i Narvik Composite AS til metalsupply.no. Nå har LKAB tatt i bruk disse rullene i Narvik, samt i sine foredlingsverk i Kiruna, Malmberget, Svappavaara og Luleå. Det svenske gruveselskapet Boliden bruker rullene fra Narvik Composite i den store kobbergruven Aitik. Komposittrullene er også levert til havneterminaler i Nederland og Spania.

Utviklingen av egenskapene til komposittrullene har skjedd i nært samarbeid med forskningsinstituttene Norut Narvik, som har bidratt innenfor materialteknologi, og svenske Swerea Sicomp, som er et av Nordens ledende miljøer på komposittmaterialer. I tillegg har komposittmiljøet på Raufoss bidratt med råd i forbindelse med utviklingen.

SkatteFUNN har i samarbeid med Innovasjon Norge bidratt direkte til finansiering av prosjektene som samlet har vært med på å utvikle disse unike rullene. Tilskuddene fra SkatteFUNN har også bidratt til at investorer har vært positive til å finansiere utviklingen og driften av selskapet.

Komposittrullene ligger under transportbåndet og sørger for at det går rundt. Her sees enden av rullene som stikker opp på hver side av båndet. (Foto: Narvik Composite AS)

 

Skrevet av:
Lena Viola Rossevik / Norges forskningsråd
Publisert: 07.07.2015