Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Kraft og energi > Kraft og energi Re-Turn
Kraft og energi

Kamp mot ising på vindmøller

Re-Turn AS har utviklet Nanogelcoat som isfjerningsmiddel.

Ising på vindmøller kan føre til effektreduksjon, forkortet levetid for vindmøllene og iskasting som kan være farlig for de som ferdes i området. Nanoteknologi brukt i gelcoaten (huden) på vingene kan bidra til å redusere problemet.

Re-Turn startet allerede i 2006 utviklingen av karbonnanorør (CNT), modifiserte marine coatinger. Re-Turn leverer konsulent- og laboratorietjenester samt komposittbindemidler, og er også et godkjent kompetansemiljø i SkatteFUNN.

Is på vindmøllevinger motvirkes med Nanogelcoat fra Re-Turn. Foto: Re-Turn AS (Foto: Re-Turn AS)

I det Forskningsråds-støttede isprosjektet Marice, der Re-Turn deltok som sponsor, ble det i 2009 konstatert at superglatte og hydrofobe overflater reduserer isingsproblemer. Basert på disse erfaringene startet Re-Turn utviklingen av nanomodifiserte, hydrofobe gelcoater. Samme år fikk de innvilget et Eurostarprosjekt, komplettert med SkatteFUNN.

Nanomodifiserte epoksygelcoater gulnet raskere enn forventet, og misfarget vindmøllevingene. Utviklingen av CNT/PUR-gelcoater startet i 2010. Flere resepter ble testet i Re-Turns eget laboratorium og hos flere partnere i EU7- nanoprosjektet MUST, ledet av SINTEF. I tillegg kom Re-Turn med i TopNano, et Nordisk Innovasjonsprosjekt ledet av Ytkemiska Institutet og Kungliga Tekniska Högskolan om isingsproblematikk på vinger. I 2010 kom Re-Turns nanogelcoatprosjekt til finalen i DNBs Innovasjonspris og det ble utviklet produksjonsklare resepter.

Nanogelcoatene ble i 2011 testet på kajakker med gode resultater. Signalene fra vindkraftindustrien var positive, men barrierene for innføring av ny teknologi økte, primært som følge av hard konkurranse. I 2012 patentsøkte Re-Turn at CNT og mikrobølger kan brukes til energieffektiv, aktiv avising i BIA/SkatteFUNN-prosjektet Deice. Her kommer erfaringene fra gelcoatprosjektet til stor nytte. I 2014 vil de første gelcoater med CNT for aktiv og passiv avising bli testet på vindkraftverk i Sverige.

Bedrift: Re-Turn AS (etablert 1998)
SkatteFUNN-godkjenning: 2004 - 2013
Problemstillinger: Redusere problemet med ising på vindmøller – utvikle nanomodifiserte gelcoater.
Annen offentlig støtte: Eurostar (Forskningsrådet/EU)

Publisert: 05.07.2013