Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Jordbruk og mat > Jordbruk_Gether AS
Jordbruk og mat

Gethers bærekraftige energiteknologi

Overskuddsvarme høstes og lagres i vanntanker under bakken.

I et veksthus på Mære i Nord-Trøndelag benyttes en ny teknologi for varmegjenvinning. Overskuddsvarme høstes ved hjelp av varmepumper og lagres i vanntanker under bakken. Lukene i veksthuset er som regel lukket, og et avansert system regulerer oppvarming og kjøling etter behov, og gir jevn fuktighet.

Den nye teknologien sørger for stabilt gode vekstforhold, noe som gjenspeiles i tomatavlingen, som økte med 57 prosent siste året. I tillegg er tomatene sykdomsfrie, CO2-utslipp fra veksthuset er redusert med 99 prosent og energiforbruket er kuttet med 80 prosent.

De gode resultatene kommer som summen av en rekke oppfinnelser, og bak disse står far og to sønner – i firmaet Gether AS. De har tilbrakt utallige arbeidstimer ved skrivebordet og i laboratoriet, og kan nå glede seg over at deres teorier og beregninger fungerer i praksis.

Gether AS har mottatt støtte fra ulike offentlige og private aktører i sitt prosjektarbeid, og har blant annet benyttet SkatteFUNN-ordningen siden 2008.

– SkatteFUNN har et fortrinn som støtteordning
Harald Gether, prosjektansvarlig i Gether AS, mener SkatteFUNN har et fortrinn som støtteordning ved at den har løpende utlysning, og at bedriftene dermed kan sende inn søknader når de er klare for det. Han mener også at bedriftene har en stor fordel av måten den økonomiske delen av SkatteFUNN er organisert på:

– Ved at SkatteFUNN legger opp til, og gir mulighet for, nært samarbeid med vårt eksterne regnskapskontor, og statsautorisert revisor kontrollerer regnskapet, har man fått til en relativt enkel kontrollmekanisme som ikke tar bort altfor mye av oppmerksomheten fra det å få frem faglige resultater, selskap og fremtidige arbeidsplasser!

Gethers teknologi sørger for stabilt gode vekstforhold, noe som gjenspeiles i en økende tomatavling. (Foto: Magne Berland / Norsk Landbruksrådgivning Veksthus)

 

 

Skrevet av:
Eva Elisabeth Haugen / Norges forskningsråd
Publisert: 07.07.2015