Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Miljø > Miljø_Lindum AS
Miljø

Fra biologisk avfall til miljøvennlig jord

Lindum AS utvikler nye jordprodukter basert på fornybare ressurser.

Lindum AS utvikler og selger nye jordprodukter basert på fornybare ressurser som er tilgjengelige gjennom biologisk avfall.

- FoU-baserte prosjekter har i en årrekke vært en integrert del av Lindums verdiskapning, og SkatteFUNN-ordningen hjelper oss å effektivt teste ut våre idéer i praksis, noe som igjen gir nye forretningsområder, nye produkter og økt lønnsomhet. Dette sier assisterende direktør Bjørn Øivind Østlie. Han sier videre at Lindum AS er et kommunalt eid aksjeselskap som siden starten i 2001 har drevet stadig mer verdiskapende avfallsvirksomhet utenfor Drammen.

I SkatteFUNN-prosjektet ”Utvikling av nye produkter til landbruket” sikter Lindum mot å utvikle nye og mer miljøvennlige jordprodukter, med mindre bruk av torv og økt bruk av biorest fra deres eget biogassanlegg. I arbeidet med jordproduktene har de både videreutviklet sitt eget laboratorium med ny testmetodikk, og utført vekstforsøk i småskala og dyrkingsforsøk i samarbeid med Bioforsk. Alt har vært gjort i nært samarbeid med fremtidige kunder i gartnernæringen og landbruket, og resultatene har vært gode.

Lindum AS forvandler biologisk avfall til miljøvennlige jordprodukter. (Foto: Lindum AS)

- Tidligere har fokus vært å lage slamkompost til kornprodusenter, forteller Østlie.

- Når vi nå utvikler nye produkter også til gartnernæringen, åpner det seg nye markeder, deriblant en avtale med landets største anleggsgartner.

Samtidig skaffer de god og lønnsom avsetning for 3 000 årstonn med biorest fra biogassanlegget – tonn som ellers måtte fraktes og avsettes i markeder med liten eller ingen betalingsvilje.

Østlie håper at prosjektet også vil bidra til økt fokus på kvaliteten av landbruksjord. - Store deler av landbruksjorden i verden utarmes, og det brukes for mye torv, som er en ikke-fornybar og næringsfattig ressurs.

- Lindum ønsker med dette prosjektet å peke på at det finnes gode og mer miljøvennlige løsninger som kan bli tilgjengelige umiddelbart – dersom man har kompetanse og endringsvilje nok. SkatteFUNN er en viktig katalysator i dette arbeidet, avslutter Østlie.

 

Skrevet av:
Eva Elisabeth Haugen / Forskningsrådet
Publisert: 16.04.2014