Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Transport > Transport_LMG Marin AS
Transport

Flytebro over brede fjorder

LMG Marins flytebro-konstruksjoner tåler svært krevende værforhold.

Med LMG Marins nyutviklede flytebro-teknologi kan biler, og eventuelt tog, krysse fjorder som er opptil syv kilometer brede. Skipspassasjen er lagt midtfjords med en bredde på 400 meter og høyde på 70 meter. Brokonstruksjonen må kunne tåle svært krevende værforhold, samtidig som byggingen må gjennomføres rasjonelt og med lave kostnader.

Marked for flytebroer
-   I forbindelse med regjeringens beslutning om å satse på fergefri riksvei E39 fra Kristiansand til Trondheim, så vi et stort marked for flytebroer, sier styreleder i Bergensbedriften LMG Marin AS, Geir Lasse Kjersem. LMG Marin satser imidlertid på fylkesveiene langs kysten, der det pr. i dag benyttes ferger på rundt 100 veistrekninger. Ifølge Kjersem er disse fjordkryssingene like krevende som de langs E39, og fordrer utvikling av ny teknologi for gjennomføring.

Bruk av offshore-teknologi på nye områder
-   Over 70 års erfaring med design og utvikling av flytende konstruksjoner som skip, rigger og plattformer, særlig i olje- og gassnæringen, benyttes nå til utvikling av flytebro-konseptet, forklarer Kjersem.  Flytebroen gir oss enda et ben å stå på dersom offshore-markedet svikter. Vi har allerede en rekke utenlandske kunder som kjøper våre løsninger knyttet til ferge-, cruise- og offshorevirksomhet, og ser nå også muligheter for eksport av vår egenutviklede flytebro-teknologi.

Lavere kostnader med LMG Marin-teknologi
-  Våre flytebroløsninger har langt lavere kostnader enn andre aktører i dette markedet, mener Kjersem. Ved å standardisere enkeltmodulene, vil byggingen kunne gjennomføres svært effektivt og med forutsigbare og begrensede kostnader. Vedlikeholdskostnadene vil også kunne holdes på et lavt nivå.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Med LMG Marins flytebro-teknologi kan man krysse fjorder som er opptil syv kilometer brede. (Illustrasjon: LMG Marin AS.)

SkatteFUNN på bedriftenes premisser
LMG Marin har benyttet SkatteFUNN de siste 13 årene. I tillegg har de mottatt oppstartsstøtte fra Innovasjon Norge en gang i forbindelse med teknologiutvikling.

-   SkatteFUNN er en svært gunstig støtteordning, siden bedriftene selv bestemmer hva de skal arbeide med, og er eiere av sine egne prosjekter, sier Kjersem. Bedriftene er svært godt i stand til selv å se markedets behov, og da er det greit at søknaden ikke må programforpliktes i et bestemt fagområde. 20 prosent fradrag av prosjektkostnadene gir akkurat det økonomiske overskuddet som skal til for at bedriftene skal kunne satse på nye prosjekter.

Flytebroprosjektet har så langt medført 3 innvilgede patenter, og flere er i prosess. Prosjektet videreføres i et nytt prosjekt der fokus i utviklingsarbeidet vil være på vindkrefter, den dominerende og mest utfordrende miljøkraften som påvirker broene.

Les mer om LMG Marin AS på www.lmgmarin.no.         

Les mer om LMGs flytebrokonsept på www.havbro.no                                         

Kontaktperson i LMG Marin AS:
Geir Kjersem
glk@lmgmarin.no
Tlf. 55594000/90111528

 

Skrevet av:
EVa Elisabeth Haugen / Forskningsrådet
Publisert: 08.04.2016