Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Petroleum/Olje og gass > PetroleumOljeogGass_NorLense
Petroleum/Olje og gass

Fiskebølbedrift er verdensledende på oljevern

NorLense har tatt oljevernet et steg videre med sin nye oljetrål.

Norsk oljevernutstyr har hittil fungert best når oljesølet har befunnet seg på vannoverflaten, og det har vært moderate vind- og strømningsforhold. Ved strøm over 1 knop og bølger over 2,5 meter kan dette utstyret bare i begrenset grad kontrollere oljesølet, og mesteparten av dispergert olje (olje brutt ned til dråper) går tapt. Tapt olje vil gjerne ende som påslag mot kysten eller som forurensning på havbunnen.

NorLense Oljetrål er en ny generasjon oljelense
- NorLenses nyutviklede lenseutstyr er i stand til å samle opp olje i mer krevende vind- og bølgeforhold enn dagens utstyr kan. Mesteparten av olje som er brutt ned til dråper og presset ned i sjøen, kan også fanges opp, sier forskningsleder i NorLense, Hugo Svendsen. Lenseutstyret har vært gjennom grundige tester, både i tank og på sjøen.

- Oljetrålen blåses automatisk opp, og siden trålen settes ut direkte fra container/trommel, er det ikke behov for dekksplass. Hele oljetrålen opereres av én person alene, forklarer Svendsen.

Oppsamlingsbagen kan kobles på og av mens man er på sjøen. En full bag kobles fra, og en ny bag blir koblet på og oppsamlingen kan fortsette. Man trenger ingen skimmer slik man må ved opp-pumping av oppsamlet olje. Bagen har en egen funksjon for å separere olje fra vann.

Fordi oljen blir samlet i en bag som ligger i sjøen, kan også fartøy uten tank eller annen lagringsplass delta i opprydningsarbeid ved oljeutslipp. Bagen slepes til land for tømming, eller den kan forankres og hentes senere.


NorLense Oljetrål har egenskaper som tar oljevernet et steg videre. (Foto: NorLense AS.)

Utfordringer i prosjektet
Virvler, turbulens og høy strømhastighet gir krevende forhold i oljevernarbeidet. Blant viktige mål med den nye lensen, var at den skulle kunne fange oljen som befinner seg på toppen av vannsøylen, og forhindre at den blir dratt ned i vannet under.

Kommende utfordringer
NorLense arbeider videre med oppgaver knyttet til oljevern, og har et pågående prosjekt som dreier seg om oljevern i arktiske forhold med opptil minus 25 grader.

- Stikkordene for vårt videre arbeid er blant andre: Kulde, materialteknologi, utvikle ikke-giftig testoljeemulsjon, samt HMS for de som skal arbeide med oljevern under ekstreme forhold, avslutter Svendsen.

De viktigste samarbeidspartnerne i FoU-arbeidet er Reninor og NTNU. Økonomisk støtte bevilges av Forskningsrådets programmer Petromaks, DEMO 2000 og SkatteFUNN.
 
- Forskningsrådets støtteordninger var helt avgjørende for at NorLense skulle sette i gang dette store FoU- prosjektet, sier daglig leder i NorLense, Terje Olav Hansen. - Dette viktige prosjektet er jo det vi skal leve av de neste 5 – 10 årene.

Verdensledende leverandør av oljevernutstyr
- NorLense er verdensledende innen offshore oljelense-systemer, og våre viktigste kunder er oljeindustrien og statlige myndigheter over hele verden, forteller Hansen. Han har følgende kommentar til suksessen: - Vi kan takke norske myndigheter, som var tidlig ute med å sette strenge krav til oljeindustrien. Dette, kombinert med vårt systematiske og målrettede FoU-arbeid gjennom mange år, har resultert i at NorLense er på verdenstoppen innen oljevern. 

NorLense har oppnådd flere nominasjoner og utmerkelser:
- Ble nominert til Årets bedrift i 2013 av Innovasjon Norge.
De som nomineres til denne prisen, er aktører som klarer å møte nye utfordringer på områder av avgjørende betydning for Norges fremtid.

- Ble kåret til Gasellebedrift av Dagens Næringsliv 2012.
Blant kriteriene for kåringen er at bedriften må minst ha doblet sin omsetning over fire år.

- Daglig leder Terje Olav Hansen ble kåret til region Nords fremste vekstskaper i 2012 av Ernst & Youngs Entrepreneur Of The Year (EOY):
"EOY er verdens største vekstskaperprogram med kåringer i over 50 land. Vi fremhever og hedrer dem som skaper arbeidsplasser, varige verdier og vekst i samfunnet – som kommer oss alle til gode."
 

Skrevet av:
Eva Elisabeth Haugen / Forskningsrådet
Publisert: 02.01.2014