Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Annet > Annet Human Factors
Annet

Diversity Icebreaker - Reflect, ask, listen and talk

Verktøy for å forstå individuell forskjellighet og gruppekultur.

Human Factors AS har gjennom SkatteFUNN søkt ny kunnskap rundt hvordan man lager et språk og et praktisk verktøy for å snakke om forskjellighet. Metoden har kollektiv mestring som kjerneverdi.

Hvordan får man til en god gruppeprosessmellomindivider som i verste fall ikke engang liker hverandre? Det var spørsmålet som lå bak seminar- og utviklingskonseptet Diversity Icebreaker.

Språket i kulturell kontekst, selvrefleksjon, gruppedannelse, og emosjonell eskalering ved hjelp av humor og kollektiv selvrefleksjon, var virkemidler for personlig og kollektiv læring som Human Factors ønsket å teste ut blant studenter og utøvere. Korrelasjonsstudier ble
gjennomført, for å finne ut om verktøyet hadde effekten man ønsket seg, sett mot andre psykologiske konsepter. Studier med eksperimentgrupper og kontrollgrupper viste signifikante forskjeller i resultat.

Resultatet er blitt et verktøy som bygger tillit, skaper positive og reduserer negative følelser, øker kreativitet, øker oppmerksomhet på seg selv i sammenheng med andre, og gir god effekt selv om man er uerfaren. Konseptet brukes over hele verden for å lede prosesser og bruke ulikhetene på en konstruktiv måte mot et felles mål.

Bedrift: Human Factors AS (etablert 1995)
SkatteFUNN-godkjenning: 2011 - 2012
Problemstillinger: Utvikle verktøy for å snakke om forskjellighet – skape tillit og positive følelser, redusere negative følelser.
Annen offentlig finansiering:

 

Publisert: 05.07.2013