Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Helse > Helse_ConCordix
Helse

Banebrytende geletabletter

ConCordix Pharmas nyutviklede tablettformer gir enklere medisinering.

Ayanda Group's datterselskap ConCordix Pharma har utviklet nye tablettformer for oralt administrerte legemidler. Gjennom forbedret brukervennlighet av selskapets produkter underlettes bruk av tablettene og dette leder indirekte til at brukerne bedre følger anbefalt administrasjonsfrekvens.

En utfordring innenfor helsesektoren er forbundet med at pasienter ofte ikke tar legemidler slik som disse er foreskrevet. Feil eller uregelmessig dosering kan føre til redusert effekt av produktene eller bivirkninger. I en norsk undersøkelse har det blitt rapportert at 26 prosent av pasientene har problemer med å svelge tradisjonelle tabletter, og denne prosentandelen er langt høyere blant eldre pasienter. Dette skyldes hovedsakelig utformingen av de tradisjonelle, harde tablettene som mange brukere har problemer med å svelge. Også dårlig smaksmaskering av virkestoffet og tablett-konsistens bidrar til problemet.

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Biopolymer Laboratorium (NOBIPOL)
ved NTNU og ConCordix Pharma har et nytt tyggbart leveringssystem for legemidler blitt utviklet. Den patentsøkte teknologien bygger på at den aktive komponenten inkorporeres i en gelformet, tyggbar "tablett". Denne "tabletten" kan enkelt tygges og gir en god smaksmaskering av den aktive komponenten, og dette sammen med et høyt vanninnhold og smakstilsetninger gjør det mulig å utvikle velsmakende tabletter som enkelt kan svelges uten inntak av vann.

I en nylig avsluttet klinisk studie er ibuprofen, et velkjent smertelindrende medikament blitt administrert både som en tyggbar "tablett" og som en tradisjonell tablett. Studien viste at ConCordix-teknologien, som forventet, ga tilsvarende effekt som eksisterende tabletter, men produktet oppnår en langt høyere score hos de medvirkende pasientene med hensyn til brukervennlighet enn de harde tablettene som i dag finnes på markedet.

Det er store forhåpninger om at selskapets teknologi kan medvirke til at flere pasienter vil følge foreskrevet bruk av legemidler og derved indirekte gi forbedret effekt i forhold til når samme aktive legemiddelkomponent administreres som harde tabletter.

Utviklingen av formuleringsteknologien er støttet gjennom flere SkatteFUNN-prosjekter, og har også mottatt støtte fra Nærings-PhD-ordningen og Innovasjon Norge.

Tyggbare tabletter i 1g format (Foto: Kristian Forsberg)

Skrevet av:
Ayanda Group AS
Publisert: 07.07.2015