Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Administrasjon

Administrasjon

Prosjektene i sektor administrasjon handler ofte om å utvikle nye og forbedrede tjenester og administrative systemer.

De fleste prosjektene søker å finne nye og bedre måter å bruke IKT på innenfor administrasjon. Tema kan eksempelvis være forbedringer i brukergrensesnitt, brukervennlige systemer, nye måter å samhandle på.

Sektoren administrasjon har tidligere vært en av de minste sektorene i SkatteFUNN, men er en av de sektorene som har fått en økning i antall prosjekter de siste årene.

Over halvparten av prosjektene har tilhørighet i Oslo eller Akershus. Resten av prosjektene fordeler seg jevnt på landets øvrige fylker.

Prosjektene i sektor Administrasjon handler ofte om å utvikle nye og forbedrede tjenester og administrative systemer. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Andre relevante programmer i Forskningsrådet

Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)
Nærings-ph.d. (NAERINGSPHD)
Regionale forskningsfond

 

Sist oppdatert: 28.06.2016
Publisert: 10.10.2013