Opptak av gjennomførte webinar

Webinar SkatteFUNN - Maritiv næring
27. MARS 2020

SE OPPTAK

Her får du en smakebit på den interessante bredden vi finner i prosjektene innen maritim sektor i SkatteFUNN. Opptaket inneholder også gode råd skal også bidra til at du som søker blir i stand til å skrive en god søknad som har den informasjonen vi trenger for å kunne godkjenne ditt FoU-prosjekt, og inneholder derfor mye informasjon som kan være aktuell for alle næringer.

_________________________

Webinar SkatteFUNN - Reiseliv
27. MARS 2020

SE OPPTAK

I dette webinaret får du en smakebit på bredden i næringssektoren Reiseliv i SkatteFUNN. Opptaket inneholder også gode råd skal også bidra til at du som søker blir i stand til å skrive en god søknad som har den informasjonen vi trenger for å kunne godkjenne ditt FoU-prosjekt, og inneholder derfor mye informasjon som kan være aktuell for alle næringer.

_________________________

Webinar SkatteFUNN - Helsnæringen
5. MARS 2020

SE OPPTAK

Her får du en smakebit på den interessante bredden vi finner i de ca. 580 løpende prosjektene innen helsenæringen i SkatteFUNN. Opptaket inneholder også gode råd skal også bidra til at du som søker blir i stand til å skrive en god søknad som har den informasjonen vi trenger for å kunne godkjenne ditt FoU-prosjekt, og inneholder derfor mye informasjon som kan være aktuell for alle næringer.

_________________________

Webinar SkatteFUNN - Bygg, anlegg og eiendom
12. MARS 2020

SE OPPTAK

Gjennomgang av de mest aktuelle problemstillingene som berører søkere innenfor sektor Bygg/Anlegg/Eiendom. I tillegg får du tips til aktuelle problemstillinger bransjen står overfor, samt trender og tendenser innenfor FoU-feltet som det kan være verdt å følge med på. Opptaket inneholder også mye generell informasjon som kan være aktuell for alle søkere til SkatteFUNN.

_________________________

Kort intro til SkatteFUNN
16. AUGUST 2019

SE OPPTAK