Ofte stilte spørsmål

Jeg vil søke – hva må jeg vite?

Hvem kan søke SkatteFUNN?

Hva er SkatteFUNN-ordningen?

Kan bedrifter som ikke er i skatteposisjon/går med underskudd søke om SkatteFUNN?

Hvor og hvordan søker jeg?

Er det en søknadsfrist?

Hva skjer med søknader som sendes etter 1. september?

Kan jeg søke om godkjenning for flere år av gangen?

Kan jeg skrive søknaden selv?

Kan jeg klage på avgrensninger og avslag?

Kan jeg søke om flere prosjekter i samme søknad?

Kan bedriften ha flere SkatteFUNN-prosjekter samtidig?

Rammer

Hva er den øvre rammen for SkatteFUNN-prosjekter?

Hvor mye kan jeg få i fradrag på skatten?

Hva er maksimal timesats for egne ansatte i prosjektet?

Hva menes med forsknings- eller utviklingsprosjekt?

Har det noen betydning om prosjektet klassifiseres som forskning eller utvikling?

Hvor mye støtte kan hver bedrift få ved samarbeidsprosjekter?

Kan SkatteFUNN kombineres med andre Forskningsrådsprogrammer?

Kan utgifter til patentsøknad inngå i søknaden?

Bedriften min

Hva er definisjonen på små og mellomstore bedrifter?

Dersom bedriften er under etablering - kan man søke i annet navn og senere overføre søknaden?

Er det mulig å søke om SkatteFUNN hvis bedriften er NUF-registrert?

Kostnadsføring og skattefradrag

Hvordan beregner jeg skattefradraget?

Er budsjettet i søknaden bindende?

Må jeg ha revisor til å attestere SkatteFUNN-regnskapet mitt når selskapet mitt er unntatt fra revisorplikt?

Vi hadde kostnader på prosjektet før vi fikk godkjent søknaden. Kan vi føre opp disse?

Kan jeg få godkjent kostnader som påløp i fjor?

Hvordan beregnes fradraget der eierne begrenser lønnsuttak eller ikke tar ut lønn?

Må tallene til års- og sluttrapporter til SkatteFUNN være revisorattestert?

Kan jeg få fradrag i skatt på renter på lån jeg tar opp som er tilknyttet prosjektet?

Kan jeg føre opp utgifter til regnskapsfører og revisor, eller søknadsskriving?

Forsinkelser og endringer

Hvor lenge kan et SkattFUNN-prosjekt være på «hold»?

Kan jeg la et annet selskap ta over prosjektet i løpet av godkjenningsperioden?

Prosjektet mitt strekker seg over en del år. Hvilke krav settes til nye søknader innenfor samme prosjekt som man tidligere har fått godkjenning for?

Hvis bedriften endrer organisasjonsnummer, får det noen konsekvenser for prosjektet?

Går det an å forlenge prosjektet?

Er framdriftsplanen min bindende?

Kan jeg få skattefradrag for aktiviteter som ikke står i framdriftsplanen?

Jeg har fremdeles spørsmål. Hvem skal jeg stille dem til?

Hvem administrerer SkatteFUNN-ordningen?

Hvordan kan jeg kontakte dere?

Hvor kan jeg finne ut mer om kostnadsføring?

 

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2022, 13.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.