Normalt tre ukers saksbehandlingstid

Søknad om støtte fra SkatteFUNN kan sendes inn hele året. På grunn av den vanskelige situasjonen som har oppstått som følge av Covid-19 strekker vi oss så langt det lar seg gjøre for å korte ned saksbehandlingstiden.

Behandlingstiden er normalt ikke mer enn tre uker for søknader sendt inn frem til og med første uke i juni. Søknader som sendes inn senere i juni og i juli kan vente svar i løpet av august.

1. september – søknader sendt inn innen denne datoen behandles og besvares innen utløpet av kalenderåret.
Du vil få svar på din søknad innen 16 arbeidsuker. Det er stor pågang av søknader i starten av høsthalvåret, og behandlingstiden er derfor lenger.
Hvis du sender inn din SkatteFUNN søknad etter 1. september, kan ikke Forskningsrådet garantere at den blir behandlet innen utgangen av kalenderåret. I de tilfeller der en innsendt søknad blir behandlet først på begynnelsen av det etterfølgende året (for den innsendte søknaden), så vil et eventuelt godkjent prosjekt ikke kunne inkludere kostnader fra året før.

Merk: Når du sender inn din SkatteFUNN søknad før, eller rett etter starten av ditt prosjekt, vil dette gi deg mer økonomisk forutsigbarhet og en bedre prosjektplanlegging, enn om du sender inn søknad lenge etter prosjektgjennomføringen.