Nytt Serviceløfte

Søknad om støtte fra SkatteFUNN kan sendes inn hele året. Fra 2020 innfører vi et serviceløfte med to frister for behandling av innkomne søknader.

1. mai – søknader sendt inn innen denne datoen behandles og besvares innen 1. juli.
Det er mindre pågang av søknader i vårhalvåret, og Forskningsrådets rådgivere og søknadsbehandlere er derfor også mer tilgjengelig for spørsmål og veiledning i møte, per telefon og e-post.

1. september – søknader sendt inn innen denne datoen behandles og besvares innen utløpet av kalenderåret.
Du vil få svar på din søknad innen 16 arbeidsuker. Det er stor pågang av søknader i starten av høsthalvåret, og behandlingstiden er derfor lenger.
Hvis du sender inn din SkatteFUNN søknad etter 1. september, kan ikke Forskningsrådet garantere at den blir behandlet innen utgangen av kalenderåret. I de tilfeller der en innsendt søknad blir behandlet først på begynnelsen av det etterfølgende året (for den innsendte søknaden), så vil et eventuelt godkjent prosjekt ikke kunne inkludere kostnader fra året før.

Merk: Når du sender inn din SkatteFUNN søknad før, eller rett etter starten av ditt prosjekt, vil dette gi deg mer økonomisk forutsigbarhet og en bedre prosjektplanlegging, enn om du sender inn søknad lenge etter prosjektgjennomføringen.