Bygg, anlegg og eiendom - Skog og trebruk

Tor Borgar Hansen

  Offentlig sektor og regional utvikling

Finans og bank - IKT-næringen

Bjørn Harald Pedersen

  Muliggjørende teknologier

Rune Foshaug

  Muliggjørende teknologier

Olje og gass

Halil Øzarpa

  Energi og energiomstilling

Fiskeri og havbruk

Lars Hagbarth Andresen

  Hav og polar

Annen tjenesteyting - Media og kultur - Varehandel

Odd M Reitevold

  Industri og tjenestenæringer

Rune Foshaug

  Muliggjørende teknologier

Prosess- og foredlingsindustri

Odd M Reitevold

  Industri og tjenestenæringer

Reiseliv - Maritim

Oddvar Grim

  Seniorrådgiver

Energi - Miljø - Transport og samferdsel

Erik Furseth

  Energi og energiomstilling

Vareproduserende industri

Odd M Reitevold

  Industri og tjenestenæringer

Landbruk - Næringsmiddelindustri

Maan Singh Sidhu

  Mat og bioøkonomi

Helsenæringen

Jostein Holmgren

  Helse

Michael Solvang

  Helse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. mai 2023, 21:53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.