Bygg, anlegg og eiendom - Skog og trebruk

Oddvar Grim

  Transport og maritim

Finans og bank - IKT-næringen

Bjørn Harald Pedersen

  Seniorrådgiver

Rune Foshaug

  Spesialrådgiver

Olje og gass

Erik Furseth

  Seniorrådgiver

Halil Øzarpa

  Seniorrådgiver

Fiskeri og havbruk

Lars Hagbarth Andresen

  Seniorrådgiver

Inger Lise Nerland Bråte

  Seniorrådgiver

Annen tjenesteyting - Media og kultur - Varehandel

Nicoline Waaler Werner

  Seniorrådgiver

Prosess- og foredlingsindustri

Nina Bjørk Arnfinnsdottir

  Seniorrådgiver

Reiseliv - Maritim

Oddvar Grim

  Seniorrådgiver

Energi - Miljø - Transport og samferdsel

Cicilie Lykke Gartland

  Rådgiver

Marie Sollien Knutsdotter Haugå

  Seniorkonsulent

Vareproduserende industri

Aud Julie Befring

  Seniorrådgiver

Landbruk - Næringsmiddelindustri

Maan Singh Sidhu

  Spesialrådgiver

Helsenæringen

Jostein Holmgren

  Rådgiver

Michael Solvang

  Seniorrådgiver

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. februar 2023, 03.53 CET

Viktig varsel

På grunn av systemoppdateringer vil søknadsskjema for SkatteFUNN ikke være tilgjengelig mellom 1. mai – 1. august 2023.
Dersom du begynner på en søknad før 1. mai, må denne sendes inn før nedetiden slik at du ikke mister arbeidet ditt.
Om du ønsker tidlig svar, må du også sende inn søknaden før 1. mai.