Bygg, anlegg og eiendom - Skog og trebruk

Anders Anker-Rasch

  Seniorrådgiver

Finans og bank - IKT-næringen

Bjørn Harald Pedersen

  Seniorrådgiver

Olje og gass

Erik Furseth

  Seniorrådgiver

Fiskeri og havbruk

Lars Hagbarth Andresen

  Seniorrådgiver

Annen tjenesteyting - Media og kultur - Varehandel

Nicoline Waaler Werner

  Seniorrådgiver

Prosess- og foredlingsindustri

Nina Bjørk Arnfinnsdottir

  Seniorrådgiver

Reiseliv - Maritim

Oddvar Grim

  Seniorrådgiver

Energi - Miljø - Transport og samferdsel

Cicilie Lykke Gartland

  Rådgiver

Vareproduserende industri

Aud Julie Befring

  Seniorrådgiver

Landbruk - Næringsmiddelindustri

Maan Singh Sidhu

  Spesialrådgiver

Helsenæringen

Jostein Holmgren

  Rådgiver

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. desember 2022, 03.28 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.