Bygg, anlegg og eiendom - Skog og trebruk

Oddvar Grim

  Transport og maritim

Finans og bank - IKT-næringen

Bjørn Harald Pedersen

  Muliggjørende teknologier

Rune Foshaug

  Muliggjørende teknologier

Olje og gass

Halil Øzarpa

  Energi og energiomstilling

Erik Furseth

  Energi og energiomstilling

Fiskeri og havbruk

Lars Hagbarth Andresen

  Hav og polar

Annen tjenesteyting - Media og kultur - Varehandel

Prosess- og foredlingsindustri

Nina Bjørk Arnfinnsdottir

  Banebrytende forskning

Reiseliv - Maritim

Oddvar Grim

  Seniorrådgiver

Energi - Miljø - Transport og samferdsel

Ellen-Kristin Raasok

  Transport og maritim

Marie Knutsdotter Sollien Haugå

  Transport og maritim

Vareproduserende industri

Aud Julie Befring

  Industri og tjenestenæringer

Landbruk - Næringsmiddelindustri

Maan Singh Sidhu

  Mat og bioøkonomi

Helsenæringen

Jostein Holmgren

  Helse

Michael Solvang

  Helse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mars 2023, 09.54 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.