Bygg, anlegg og eiendom - Skog og trebruk

Anders Anker-Rasch

Finans og bank - IKT-næringen

Bjørn Harald Pedersen

Olje og gass

Erik Furseth

Fiskeri og havbruk

Lars Hagbarth Andresen

Annen tjenesteyting - Media og kultur - Varehandel

Nicoline Waaler Werner

Prosess- og foredlingsindustri

Nina Bjørk Arnfinnsdottir

Reiseliv - Maritim

Oddvar Grim

Energi - Miljø - Transport og samferdsel

Cicilie Lykke Gartland

Vareproduserende industri

Aud Julie Befring

Landbruk - Næringsmiddelindustri

Maan Singh Sidhu

Helsenæringen

Jostein Holmgren

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. september 2022, 04.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.