Kontakt oss

Vi hjelper deg med generelle og tekniske spørsmål. Hvis du har fagrelaterte spørsmål kan du ta kontakt med en fagrådgiver.

skattefunn@forskningsradet.no

Tlf. 22 03 75 00

Skatteetaten kan svare på hvilke kostnader som kan inngå i et SkatteFUNN-prosjekt.
Tlf. 800 80 000

Espen Melleby

Line Fiksdal Høst

Forskningsrådets regionansvarlige

Forskningsrådets regionansvarlige bor og jobber i regionene, og deltar ofte i strategisk viktige prosesser med sin kunnskap og kompetanse. De kjenner Forskningsrådets muligheter og fagpersoner godt, og har oversikt over og dialog med næringslivsaktører og forskningsmiljøer i eget område. Bruk dem som samtalepartner fra tidlig idéfase, støttespiller underveis og kobler til fagressurser i Forskningsrådet eller med andre aktører du trenger å samarbeide med. De har kontorplass ved Innovasjon Norges distriktskontorer.

Bransjeansvarlige fagrådgivere

SkatteFUNNs bransjeansvarlige fagrådgivere har en bred fagkompetanse. De kan veilede på hva som for eksempel er et typisk prosjekt i aktuell bransje og gi en tilbakemelding på typiske fallgruver på feltet der ditt prosjekt hører hjemme. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. september 2022, 03.52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.