Kontakt oss

Vi hjelper deg med generelle og tekniske spørsmål. Hvis du har fagrelaterte spørsmål kan du ta kontakt med en fagrådgiver.

skattefunn@forskningsradet.no

Tlf. 22 03 75 00

Skatteetaten kan svare på hvilke kostnader som kan inngå i et SkatteFUNN-prosjekt.
Tlf. 800 80 000

Line Fiksdal Høst

    Seniorrådgiver

Forskningsrådets regionansvarlige bor og jobber i regionene, og deltar ofte i strategisk viktige prosesser med sin kunnskap og kompetanse. De kjenner Forskningsrådets muligheter og fagpersoner godt, og har oversikt over og dialog med næringslivsaktører og forskningsmiljøer i eget område. Bruk dem som samtalepartner fra tidlig idéfase, støttespiller underveis og kobler til fagressurser i Forskningsrådet eller med andre aktører du trenger å samarbeide med. De har kontorplass ved Innovasjon Norges distriktskontorer.

SkatteFUNNs bransjeansvarlige fagrådgivere har en bred fagkompetanse. De kan veilede på hva som for eksempel er et typisk prosjekt i aktuell bransje og gi en tilbakemelding på typiske fallgruver på feltet der ditt prosjekt hører hjemme. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. mai 2023, 21:01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.