Bygg/anlegg og Vareproduserende industri

Anders Anker-Rasch

Maritim og Transport

Aud Helen Alming

Finans, Bank og eiendom og Administrasjon

Bjørn Harald Pedersen

Helse

Eirik Normann

Petroleum Olje/gass

Erik Furseth

Jordbruk/mat

Maan Singh Sidhu

Reiseliv

Mette Brest Jonassen

Kultur og underholdning

Nicoline Waaler Werner

Metall og Skog/tre

Ulf-Rune Visur Syversen

IKT

Xiuhua Zhang