Bygg, anlegg og eiendom - Skog og trebruk

Anders Anker-Rasch

Finans og bank

Bjørn Harald Pedersen

Helsenæringen - Vareproduserende industri

Eirik Normann

Olje og gass

Erik Furseth

Fiskeri og havbruk

Janna Bitnes Hagen

Annen tjenesteyting - Media og kultur - Varehandel

Nicoline Waaler Werner

Prosess- og foredlingsindustri

Ulf-Rune Visur Syversen

IKT-næringen

Xiuhua Zhang

Reiseliv - Maritim

Energi - Miljø - Transport og samferdsel

Ellen-Kristin Raasok

Vareproduserende industri

Odd M. Reitevold

Landbruk - Næringsmiddelindustri