- Bygg/anlegg - Kraft/Energi - Skog/tre

Anders Anker-Rasch

- Transport - Maritim

Aud Helen Alming

- Finans, Bank og eiendom - Administrasjon

Bjørn Harald Pedersen

- Helse - Miljø - Vareproduserende industri

Eirik Normann

- Petroleum, olje/gass

Erik Furseth

- Jordbruk/Mat

Janna Bitnes Hagen

- Annet - Kultur og underholdning - Varehandel

Nicoline Waaler Werner

- Metall

Ulf-Rune Visur Syversen

- IKT

Xiuhua Zhang

- Reiseliv - Maritim

Oddvar Grim

- Marin/Sjømat

Inderjit Singh Marjara