Bygg, anlegg og eiendom - Skog og trebruk

Anders Anker-Rasch

Finans og bank - IKT-næringen

Bjørn Harald Pedersen

Helsenæringen

Eirik Normann

Olje og gass

Erik Furseth

Fiskeri og havbruk

Lars Hagbarth Andresen

Annen tjenesteyting - Media og kultur - Varehandel

Nicoline Waaler Werner

Prosess- og foredlingsindustri

Nina Bjørk Arnfinnsdottir

Reiseliv - Maritim

Oddvar Grim

Energi - Miljø - Transport og samferdsel

Cicilie Lykke Gartland

Vareproduserende industri

Aud Julie Befring

Landbruk - Næringsmiddelindustri

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. juli 2022, 17.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.