Bygg, anlegg og eiendom - Skog og trebruk

Anders Anker-Rasch

Finans og bank - IKT-næringen

Bjørn Harald Pedersen

Olje og gass

Erik Furseth

Fiskeri og havbruk

Lars Hagbarth Andresen

Annen tjenesteyting - Media og kultur - Varehandel

Nicoline Waaler Werner

Prosess- og foredlingsindustri

Nina Bjørk Arnfinnsdottir

Reiseliv - Maritim

Oddvar Grim

Energi - Miljø - Transport og samferdsel

Cicilie Lykke Gartland

Vareproduserende industri

Aud Julie Befring

Landbruk - Næringsmiddelindustri

Maan Singh Sidhu

Helsenæringen

Jostein Holmgren

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. august 2022, 04.21 CEST

Husk garantifristen 1. september kl. 23.59. Opprett søknad her.