Typisk bedrift og prosjekt i SkatteFUNN

  • mindre enn ti år
  • færre enn 20 ansatte
  • sendt inn to søknader tidligere
  • årlige prosjektkostnader på tre millioner
  • prosjektvarighet på to–tre år

Eksempler på bedrifter som har fått støtte

Sirkulærøkonomi i praksis

Langøya - Foto Bård Gudim

 

 

Vanlig husholdningsavfall, samt industriavfall etterlater seg stoffer som ikke kan brytes ned i naturen og som potensielt kan føre til skade på dyr og mennesker. Derfor må disse samles inn og lagres. NOAH Solutions har spesialisert seg på teknologi som omgjør farlige stoffer til en fyllmasse der stoffene lagres trygt for alltid.   Gjennom forskning, utvikling og testing har NOAH kontinuerlig arbeidet med å forbedre sine behandlingsprosesser. De har benyttet seg av SkatteFUNN i mange prosjekter og på den måten kunnet satse enda mer på nye og spennende løsninger. Dette er sirkulærøkonomi i praksis. 

Postkontor hjemmefra

 

 

Enkelte tjenester vi bruker i hverdagen oppleves som verdens største selvfølge. De gjør livene våre lettere og sklir fort inn som en usynlig del av hverdagen. Helthjem er en slik tjeneste. 

De startet opp som en liten gründerbedrift i 2014, der visjonen var å tilby ekspresslevering av produkter helt til kundens dør, til en billigere pris enn hva konkurrenter kunne klare. Det ville de klare ved å benytte seg av allerede etablerte avisbudtjenester.   

For å få det til måtte bedriften sette i gang utvikling innen flere områder. De undersøkte sammenhenger mellom logistikk, informasjonsflyt og sømløse overganger mellom systemene. Det måtte gjøres utvikling innen programmering og de måtte også forske seg fram til nye løsninger innen lagerstyringslogistikk og kvalitetssikring.  

SkatteFUNN avlastet i de risikofylte utviklingsfasene, og åtte år senere er de en etablert tjenesteleverandør. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. mai 2023, 20:51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.