Rapportering til Forskningsrådet

Alle prosjekter med SkatteFUNN-godkjenning skal sende inn års-eller sluttrapport. Rapporteringskjema er tilgjengelig via Mitt nettsted fra midten av januar, og skal leveres innen 1. mars. Det kreves ikke revisorattestasjon på tallene som leveres inn i årsrapporten og sluttrapporten til Forskningsrådet. Bruk de tallene som er tilgjengelige på rapporteringstidspunktet.

Det er kun den som sitter med søkerrollen som har tilgang til å sende inn års-og sluttrapport. På Mitt nettsted kan du selv overføre rollen som søker til ny person. Den du overfører rollen til, må først opprette en egen bruker. 

Endringer i prosjektet
Det er naturlig at SkatteFUNN-prosjekter forandrer seg noe i løpet av godkjenningsperioden, men hvis prosjektet har tatt en ny retning eller forandret seg vesentlig, kan det hende at dere må sende inn en ny søknad. En god pekepinn på om prosjektet har endret seg vesentlig, er hvis det har fått nye aktiviteter eller nye mål. Kontakt din saksbehandler hvis du lurer på om prosjektet har endret seg nok til å kreve en ny søknad.

Forsinket prosjekt
Noen ganger blir et prosjekt forsinket, eller det oppstår behov for videreutvikling/videreføring. En sluttrapport som beskriver den gjennomførte delen av prosjektet skal likevel leveres. Deretter må det sendes inn en ny SkatteFUNN-søknad for de resterende FoU-aktivitetene. 

Den nye søknaden blir ikke behandlet før sluttrapport for det opprinnelige prosjektet er innsendt.

Se også informasjon om prosjektregnskap.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. februar 2023, 01.50 CET

Viktig varsel

På grunn av systemoppdateringer vil søknadsskjema for SkatteFUNN ikke være tilgjengelig mellom 1. mai – 1. august 2023.
Dersom du begynner på en søknad før 1. mai, må denne sendes inn før nedetiden slik at du ikke mister arbeidet ditt.
Om du ønsker tidlig svar, må du også sende inn søknaden før 1. mai.