Patenteringskostnader

Små og mellomstore bedrifter kan kostnadsføre utgifter til førstegangs patentering, i henhold til SkatteFUNN-forskriften § 16-40-6, 4. ledd:  

Små og mellomstore bedrifter får fradrag for kostnader knyttet til førstegangs patentering. Fradraget gjelder alle kostnader forut for tildelingen av rettigheten i første jurisdiksjon, herunder kostnader knyttet til utarbeiding, inngivelse og oppfølgning av søknaden så vel som kostnader til å fornye søknaden før rettigheten er tildelt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. desember 2022, 03.27 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.