Beregning av timesats for egne ansatte

Maksimalt 1850 timer kan føres per ansatt per år. Timesatsen for egne ansatte er begrenset til 1,2 promille av avtalt og reell årslønn ved utløpet av prosjektperioden eller inntektsåret. Timesatsen kan ikke overstige 700 kroner per time.

Eksempel på timeføring
Per jobber 80 % i bedriften, og har nominell lønn på kr 332 000
Han jobber 158 timer med prosjektet i løpet av et år.

Anne jobber 100 % i bedriften, og har nominell lønn på kr 600 000
Hun jobber 1850 timer med prosjektet i løpet av et år.

Beregning Per:
Pers lønn må først regnes om til en full stilling, som gir kr 415 000
Timesats:
415 000×1,2 ‰=498
Kostnadene for Per i prosjektregnskapet blir:
498×158=78 684

Beregning Anne:
Timesats:
600 000×1,2 ‰=720
Man kan maks føre opp en timesats på 700.
Kostnadene for Anne i prosjektregnskapet blir:
700×1850=1 295 000

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. desember 2022, 01.49 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.