Rammer og satser

Fradrag føres via det elektroniske skjema RF-1053 og sendes inn via skattemeldingen til Skatteetaten. Utbetaling/reduksjon i skatt kommer via Skatteoppgjøret.

* For egenutført FoU og innkjøpt FoU fra nærstående selskaper

 

  • Kostnader til egenutført FoU har en ramme på 25 millioner kroner per inntektsår.
  • Fra og med 2020 settes fradragsprosenten til 19 prosent for alle bedrifter, uavhengig av størrelse på selskapet. 
  • Maksimal timesats for egne ansatte er 700 kroner per time. Timelønnen utregnes som 1,2 promille av avtalt og reell årslønn. Maksimalt 1850 timer kan føres per ansatt per år.
  • Ulønnet arbeidsinnsats gir ikke grunnlag for fradrag. Enkeltpersonforetak og andre foretak som ikke har ansatte, kan ikke føre lønnskostnader som grunnlag for skattefradrag. Det vil si at prosjektarbeid som utføres av personer med tilknytning til bedriften men uten å ha et ansettelsesforhold og dokumenterbar avtalt lønn, regnes som ulønnet arbeidsinnsats.
  • Bedrifter som har flere godkjente prosjekter samtidig, må være oppmerksomme på at rammen gjelder per bedrift per år. 
  • Fradragsretten er  begrenset til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS og land som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. september 2022, 02.52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.