Forskerpool

Det er per nå ikke mulig å søke FORSKERPOOL. Forskerpool er en ordning som kobler bedrifter og deres forskningsbehov med relevante forskere. Nå kan bedrifter med godkjente prosjekter innenfor IKT og maritim næring søke.

Forskerpool er en ordning som kobler bedrifter og deres forskningsbehov med relevante forskere.

Forskningsrådet ønsker å gjøre tilgangen til forskerkompetanse enkel for bedrifter i SkatteFUNN-porteføljen, og å gjøre det enkelt for forskere å knytte bånd til bedrifter. I 2022 er det bedrifter som har prosjekter innenfor IKT og maritim næring i SkatteFUNN som kan søke om å få benytte kompetanse fra denne forskerpoolen. Se oversikt over forskerne som inngår i forskerpoolen nederst på siden.

Ta gjerne kontakt med oss i SkatteFUNN om du har spørsmål om ordningen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. mai 2023, 20:08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.