Forskerpool

Det er per nå ikke mulig å søke FORSKERPOOL. Forskerpool er en ordning som kobler bedrifter og deres forskningsbehov med relevante forskere. Nå kan bedrifter med godkjente prosjekter innenfor IKT og maritim næring søke.

Forskerpool er en ordning som kobler bedrifter og deres forskningsbehov med relevante forskere.

Forskningsrådet ønsker å gjøre tilgangen til forskerkompetanse enkel for bedrifter i SkatteFUNN-porteføljen, og å gjøre det enkelt for forskere å knytte bånd til bedrifter. I 2022 er det bedrifter som har prosjekter innenfor IKT og maritim næring i SkatteFUNN som kan søke om å få benytte kompetanse fra denne forskerpoolen. Se oversikt over forskerne som inngår i forskerpoolen nederst på siden.

Ta gjerne kontakt med oss i SkatteFUNN om du har spørsmål om ordningen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. februar 2023, 02.12 CET

Viktig varsel

På grunn av systemoppdateringer vil søknadsskjema for SkatteFUNN ikke være tilgjengelig mellom 1. mai – 1. august 2023.
Dersom du begynner på en søknad før 1. mai, må denne sendes inn før nedetiden slik at du ikke mister arbeidet ditt.
Om du ønsker tidlig svar, må du også sende inn søknaden før 1. mai.