Endringer underveis

Det er viktig at Forskningsrådets informasjon om prosjektet er oppdatert og riktig, både når det gjelder prosjektinnhold og adminstrative detaljer.

Dersom det er endringer i prosjektet som påvirker hovedmål/delmål eller innholdet i prosjektet må du ta kontakt med saksbehandler. Dette skal i tillegg meldes inn via årsrapport og sluttrapport. 

Endring av organisasjonsnummer/overføring av prosjektet til ny bedrift
Godkjenningen av et FOU-prosjekt gjennom SkatteFUNN er knyttet til organisasjonsnummeret som ble oppgitt da søknaden ble sendt inn. Hvis prosjektet skal overføres til nytt firma må det sendes inn en ny søknad med oppdatert organisasjonsnummer. Det opprinnelige prosjektet må avsluttes manuelt via Mitt nettsted og sluttrapport sendes inn. Hvis godkjenningen er knyttet til feil organisasjonsnummer vil Skatteetaten ikke kunne innfri krav om fradrag for utgiftene i FOU-prosjektet. Endringer må meldes inn i god tid før utgangen av året. Send oss en e-post på skattefunn@forskningsradet.no i tilfeller der det er behov for å flytte et prosjekt til ny bedrift.

Forlengelse av prosjekt 
For å få innvilget en utvidelse av perioden for godkjenning må bedriften sende inn en ny søknad. Denne må sendes inn året etter at opprinnelig godkjenning er utløpt. For eksempel: dersom prosjektet er godkjent for 2020 og 2021, må bedriften søke på nytt for de FoU-aktivitetene som gjenstår, etter at sluttrapport er sendt inn i 2022.

Endring av kontaktpersoner
Forskningsrådet sender ut varsler på e-post til den som står oppført med rollen som søker, prosjektansvarlig og daglig leder. Det er derfor viktig at denne informasjonen er riktig og oppdatert.

Forskningsrådet har altså registrert tre ulike roller i et SkatteFUNN-prosjekt:
Prosjektansvarlig: får varsler på e-post.
Daglig leder: får varsler på e-post, og kan gi tillatelse til rollebytter når noen slutter eller ikke er å få tak i av andre grunner.
Søker: får varsler på e-post. Har full tilgang til prosjektet via Mitt nettsted og kan sende inn rapporter. 

Overføring av søkerrollen til ny person må gjøres via Mitt nettsted fra brukeren til den som sitter på søkerrollen.

Framgansgsmåte for bytte av søkerrollen og full tilgang til et prosjekt:
Logg inn på brukeren til den som per nå sitter med søkerrollen og tilgang. Gå til fanen Prosjekter/rapporter og bruk knappen "Bytt SkatteFUNN søker" og fyll inn detaljer om den som skal overta. Den som skal overta må da først ha opprettet sin egen bruker. Når det er gjort kan den som skal overta logge på sin bruker, gå til fanen Rolleadministrasjon og godta invitasjonen, logge inn og ut igjen. Da skal han/hun ha tilgang. Ta kontakt med oss i SkatteFUNN på e-post eller telefon om det er endringer i kontaktinformasjon for daglig leder eller prosjektansvarlig, eller dersom personen som står oppført med søkerrollen ikke er mulig å få tak i.

Om den som per nå sitter på søkerrollen har sluttet eller av andre grunner ikke er mulig å få tak i, kan vi hjelpe med rollebyttet. Da trenger vi en bekreftelse fra daglig leder på at rollebyttet er OK.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. mai 2023, 21:14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.