Utbetaling

Godkjente prosjekter må

  • ...føre et løpende prosjektregnskap.
  • ...føre løpende timelister som dokumenterer hvor mange timer bedriftens ansatte har brukt i prosjektet. FoU-medarbeider og prosjektansvarlig signerer timelistene løpende, og minst hvert kvartal.
  • ...sende inn års/sluttrapport innen 1. mars.
  • ...holde Forskningsrådet løpende orientert om endring av kontaktperson eller daglig leder i bedriften, organisasjonsnummer og andre store endringer i prosjektets innhold.
  • ...rapportere utgiftene som skal fradragsføres via skattemeldingen ved å bruke Skatteetatens eletroniske skjema RF-1053Prosjektregnskap og RF-skjema må godkjennes av en statsautorisert eller registrert revisor.

Hvordan du rapporterer til Forskningsrådet

Godkjente prosjekter skal sende inn års- eller sluttrapport innen 1. mars

Endringer underveis

Det er viktig at Forskningsrådets informasjon om prosjektet er oppdatert og riktig. 

Hvordan du fører prosjektregnskap

Godkjente prosjekter plikter å føre løpende prosjektbudsjett, adskilt fra bedriftens øvrige driftsbudsjett. 

Trenger du en forsker?

Forskerpool er en ordning som kobler bedrifter og deres forskningsbehov med relevante forskere. Nå kan bedrifter med godkjente IKT-prosjekter søke.

Mitt nettsted

På Mitt nettsted finnes all relevant informasjon om prosjektet. For å kunne sende inn en søknad må du først opprette en bruker. Mitt nettsted er også stedet du sender inn års/sluttrapport og redigerer påbegynte søknader. Svarbrev etter behandling av søknaden blir publisert her. 

På Mitt nettsted kan du selv overføre rollen som søker til ny person. Den du overfører rollen til, må først opprette en egen bruker. Det er kun den som sitter med søkerrollen som har tilgang til å sende inn års-og sluttrapport.

Rammer og satser

Oversikt over rammer og satser som gjelder for SkatteFUNN.

Har du spørsmål eller behov for veiledning?

Kontakt oss

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. september 2022, 03.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.