Opptak av gjennomførte webinarer og digitale kurs

Her kan du finne opptak av webinarer og kurs om SkatteFUNN. De nyeste filmene ligger øverst. Lenger ned på siden kan du finne opptak som har fokus på problemstillinger som er relevant for enkeltbransjer.

______________________

Digitalt kurs om SkatteFUNN 2021:

(35 min.)

Kurset tar for seg følgende tema:

  • Hva er SkatteFUNN?
  • For hvem?
  • Kriteriene for godkjenning
  • Nøkkeltips og veiledning

______________________

Godkjenning i SkatteFUNN - hva nå?:

(26 min.)

Opptak av webinar 15. februar 2021.

Innføring i hva som kreves av oppfølging for bedrifter som har fått en godkjennng i SkatteFUNN.

______________________

SkatteFUNN - skriv en god søknad

(46 min.)

Opptak av webinar 20. AUGUST 2020.

Skal du søke SkatteFUNN? I dette webinaret vil du få en kjapp innføring i ordningen og råd om hvordan du skriver en god søknad.

______________________

Digitalt kurs om SkatteFUNN 2020

(1t.18min.)

Våren 2020

Inneholder 5 deler:
Del 1 - Generell informasjon om SkatteFUNN
Del 2 - Noen eksempler på gode prosjekter
Del 3 - Kriteriene for godkjenning
Del 4 - Prosjektregnskap og oppfølging
Del 5 - Prosjektcase EGGS design

SE OPPTAK her for visning med inndeling i kapitler, eller trykk på fimen under for å se hele samlet.


______________________

 

BRANSJERETTEDE WEBINARER

Under finner du opptak med informasjon som er rettet mot forskjellige bransjer. Her vil du finne tips og råd om problemstillinger som går litt mer i dybden på det som kan være aktuelle problemstillinger i akkurat den bransjen ditt SkatteFUNN-prosjekt befinner seg. Kanskje plasserer prosjektet ditt seg i skjæringspunktet mellom flere bransjer, og da kan det være aktuelt å se på informasjonen i flere av filmene.

IKT

Filmen har fokus på IKT som muliggjørendet teknologi og kan være relevant for søkere innen mange ulike bransjer

(16 min.)

______________________

Fiskeri og havbruk/ Marin og sjømat

 

Infofilm 2021 (16 min.)


Opptak av webinar, 23. APRIL 2020 (22 min.)

_________________________

Landbruk og næringsmiddelindustrien

infofilm 2021 (35 min.)

_________________________

Maritim næring

Infofilm 2021 (8 min.)

 

Opptak av webinar 27. MARS 2020 (25 min.)

_________________________

Reiseliv

Infofilm 2021 (8 min.)

 

Opptak av webinar 27. MARS 2020 (45 min.)

 

Helsenæringen

Infofilm 2021 (13 min.)

 

Opptak av webinar 5. mars 2021 (43 min.)

_________________________

Transport og samferdsel

Infofilm 2021 (15 min.)

_________________________

Media og kultur

Infofilm 2021 (7 min.)

_________________________

Varehandel og vareproduserende industri

Infofilm 2021 (10 min.)

_________________________

Olje og gass

Infofilm 2021 (19 min.)

_________________________

Energi og miljø

Infofilm 2021 (20 min.)

_________________________

Bygg, anlegg og eiendom

Opptak av webinar 12. MARS 2020 (14 min.)

_________________________

Prosessindustrien

Infofilm 2021 (13 min.)

_________________________

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. august 2022, 04.20 CEST

Husk garantifristen 1. september kl. 23.59. Opprett søknad her.