Opptak av gjennomførte webinarer og digitale kurs

Godkjenning i SkatteFUNN - hva nå?
15. februar 2021

SE OPPTAK

Innføring i hvasom kreves av oppfølgingfor bedrifter som har fått en godkjennng i SkatteFUNN.

______________________

SkatteFUNN - skriv en god søknad
20. AUGUST 2020

SE OPPTAK

Skal du søke SkatteFUNN? I dette webinaret vil du få en kjapp innføring i ordningen og råd om hvordan du skriver en god søknad.

______________________

Digitalt kurs om SkatteFUNN
Våren 2020

SE OPPTAK

Inneholder 5 deler:
Del 1 - Generell informasjon om SkatteFUNN
Del 2 - Noen eksempler på gode prosjekter
Del 3 - Kriteriene for godkjenning
Del 4 - Prosjektregnskap og oppfølging
Del 5 - Prosjektcase EGGS design

______________________

Webinar SkatteFUNN - Fiskeri og havbruk
23. APRIL 2020

SE OPPTAK

Her får du en smakebit på bredden innen Fiskeri og havbruk i SkatteFUNN. Opptaket inneholder også råd og tips som skal bidra til at du som søker blir i stand til å skrive en god søknad som har den informasjonen vi trenger for å kunne godkjenne ditt FoU-prosjekt.

_________________________

Webinar SkatteFUNN - Maritim næring
27. MARS 2020

SE OPPTAK

Her får du en smakebit på den interessante bredden vi finner i prosjektene innen maritim sektor i SkatteFUNN. Opptaket inneholder også gode råd skal også bidra til at du som søker blir i stand til å skrive en god søknad som har den informasjonen vi trenger for å kunne godkjenne ditt FoU-prosjekt, og inneholder derfor mye informasjon som kan være aktuell for alle næringer.

_________________________

Webinar SkatteFUNN - Reiseliv
27. MARS 2020

SE OPPTAK

I dette webinaret får du en smakebit på bredden i næringssektoren Reiseliv i SkatteFUNN. Opptaket inneholder også gode råd skal også bidra til at du som søker blir i stand til å skrive en god søknad som har den informasjonen vi trenger for å kunne godkjenne ditt FoU-prosjekt, og inneholder derfor mye informasjon som kan være aktuell for alle næringer.

_________________________

Webinar SkatteFUNN - Helsnæringen
5. MARS 2020

SE OPPTAK

Her får du en smakebit på den interessante bredden vi finner i de ca. 580 løpende prosjektene innen helsenæringen i SkatteFUNN. Opptaket inneholder også gode råd skal også bidra til at du som søker blir i stand til å skrive en god søknad som har den informasjonen vi trenger for å kunne godkjenne ditt FoU-prosjekt, og inneholder derfor mye informasjon som kan være aktuell for alle næringer.

_________________________

Webinar SkatteFUNN - Bygg, anlegg og eiendom
12. MARS 2020

SE OPPTAK

Gjennomgang av de mest aktuelle problemstillingene som berører søkere innenfor sektor Bygg/Anlegg/Eiendom. I tillegg får du tips til aktuelle problemstillinger bransjen står overfor, samt trender og tendenser innenfor FoU-feltet som det kan være verdt å følge med på. Opptaket inneholder også mye generell informasjon som kan være aktuell for alle søkere til SkatteFUNN.

_________________________

Kort intro til SkatteFUNN
16. AUGUST 2019

SE OPPTAK