Løpende søknadsfrist

Søknad til SkatteFUNN kan sendes inn hele året. Vi anbefaler likevel alle bedrifter å sende inn søknaden i god tid før garantifristen 1. september.

Vi kan garantere behandling av alle søknader som blir sendt innen 1. september. Søknader sendt inn etter 1. september behandles så langt vi rekker. Dersom søknaden først blir behandlet etter nyttår vil bedriften miste muligheten til å få en godkjenning for det året søknaden ble innsendt. 

______________________________________________________________

På grunn av den vanskelige situasjonen mange bedrifter er i som følge av Covid-19 strekker vi oss så langt det lar seg gjøre for å korte ned saksbehandlingstiden.

Behandlingstiden vil i de aller fleste tilfeller ikke være mer mer enn tre uker for søknader sendt inn frem til og med første uke i juni. Søknader som sendes inn senere i juni og i juli kan vente svar i løpet av august.

______________________________________________________________

 

Fra 2020 innførte vi et nytt serviceløfte der vi lover at søknader sendt inn innen: 

1.mai – søknader sendt inn innen denne datoen behandles og besvares innen 1. juli.
Det er mindre pågang av søknader i vårhalvåret, og Forskningsrådets rådgivere og søknadsbehandlere er derfor også mer tilgjengelig for spørsmål og veiledning i møte, per telefon og e-post.

1.september– søknader sendt inn innen denne datoen behandles og besvares innen utløpet av kalenderåret.
Du vil få svar på din søknad innen 16 arbeidsuker. Det er stor pågang av søknader i starten av høsthalvåret, og behandlingstiden er derfor lenger.
Hvis du sender inn din SkatteFUNN søknad etter 1. september, kan ikke Forskningsrådet garantere at den blir behandlet innen utgangen av kalenderåret. I de tilfeller der en innsendt søknad blir behandlet først på begynnelsen av det etterfølgende året (for den innsendte søknaden), så vil et eventuelt godkjent prosjekt ikke kunne inkludere kostnader fra året før.

Merk: Når du sender inn din SkatteFUNN søknad før, eller rett etter starten av ditt prosjekt, vil dette gi deg mer økonomisk forutsigbarhet og en bedre prosjektplanlegging, enn om du sender inn søknad lenge etter prosjektgjennomføringen.