Forlengelse av prosjekt

Prosjekter med godkjenning gjennom SkatteFUNN kan ved behov søke om en utvidelse av prosjektperioden.

Det kan være mange grunner til at det oppstår behov for å få forlenget en godkjenning gjennom SkatteFUNN, som for eksempel at prosjektet har vokst utover opprinnelig plan eller på grunn av forsinket framdrift. 

For å få innvilget en utvidelse av perioden for godkjenning må bedriften sende inn en ny søknad. Denne må sendes inn året etter opprinnelig godkjenning er utløpt. For eksempel: dersom prosjektet er godkjent for 2019 og 2020, må bedriften søke på nytt etter at sluttrapport er sendt inn i 2021.

Det kan komme endringer i framgangsmåten for å søke om utvidelse. Oppdatert informasjon vil i så fall annonseres på skatteFUNNs hjemmesider.

Forskningsrådet er klar over at mange bedrifter står i en vanskelig situasjon på grunn av Covid-19 og som en følge av dette vil komme til å trenge en forlengelse av godkjent prosjektperiode. Dersom dette gjelder din bedrift, følger du prosedyren som beskrevet over og oppgir begrunnelsen for utsettelse i sluttrapport samt i ny søknad.