Annet

Smartere, grønnere og et mer kunnskapsintensivt næringsliv - SkatteFUNN 20 år

Hvor:

Digitalt og Drammensveien 288, Lysaker, Oslo

Passer for:

Bedrifter og forskere, og alle andre som er interessert i forskning, innovasjon og omstilling av norsk næringsliv.

Påmeldingsfrist:

28. november (for fysisk deltakelse)

Digitalt:

Arrangementet strømmes

01. des 2022 kl 08.30 – 11.00
Meld deg på

Om arrangementet

Innen 2030 skal den norske fastlandseksporten ha økt med 50 prosent samtidig som klimautslippene er 55 prosent lavere enn i 1990. Dette skal legge grunnlaget for 250 000 gode, nye arbeidsplasser over hele landet. Hvordan skal vi nå disse ambisiøse målene?

Nøkkelen ligger i å gjøre næringslivet mer kunnskapsintensivt. Regjeringen lanserte nylig et mål om at næringslivets investering i forskning og utvikling skal nå 2 prosent av BNP i 2030. Det vil kreve radikale grep – fra regjering, fra bedriftene selv og fra virkemiddelapparatet.

De viktige næringsrettede ordningene SkatteFUNN og Innovasjonsprosjekt i næringslivet har i 20 år finansiert og stimulert nyskaping i norsk næringsliv.

Vi feirer jubileet med å se fremover, sammen med blant annet næringsminister Jan Christian Vestre, NHO, innovasjonsforskere og bedrifter: Hvordan kan næringslivet bli enda smartere, grønnere og mer lønnsomt? Hva skal til for at bedriftene investerer i forskningen og innovasjonen som kan ta dem dit? Og hvordan kan de offentlige virkemiddelaktørene bli bedre tilretteleggere og sparringspartnere?

Næringsministeren vil dele ut Forskningsrådets innovasjonspris under arrangementet.

Program

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. februar 2023, 02.54 CET

Viktig varsel

På grunn av systemoppdateringer vil søknadsskjema for SkatteFUNN ikke være tilgjengelig mellom 1. mai – 1. august 2023.
Dersom du begynner på en søknad før 1. mai, må denne sendes inn før nedetiden slik at du ikke mister arbeidet ditt.
Om du ønsker tidlig svar, må du også sende inn søknaden før 1. mai.