01.
feb
Gjennomført
background

Kurs i SkatteFUNN

Når:

1. februar 2021 13.00 - 15.00

Hvor:

Campus Sogndal

Meld deg på

Om arrangementet

Kva kan du kan få økonomisk støtte til gjennom SkatteFUNN, og kva du må leggje vekt på i søknaden for å få godkjent prosjektet ditt?

  • Om SkatteFUNN

  • Kriterier for godkjenning

  • Kva aktivitetar kan bli finansiert

  • Nokre eksempel på gode SkatteFUNN-prosjekt

  • Prosjektrekneskap og oppfølging

  • Slik kjem du i gang – søknadsskjema og oppretting av søknad

Undervegs vert det avbrekk i programmet der deltakarane kan diskutere sine prosjekt med rådgjevarar frå Vekst i lag (Næringshagane i Nordfjord, Sognefjorden Næringshage og Kunnskapsparken Vestland).