Å skrive en god søknad

Å skrive en god søknad til SkatteFUNN handler først og fremst om å beskrive FOU-aktivitetene i klartekst og detalj. For å kunne vurdere søknaden må Forskningsrådet gjennom søknaden kunne få en forståelse for hva i prosjektet som skal frembringe ny kunnskap og hva som er nytt ved varen, tjenesten eller produksjonsprosessen dere ønsker å utvikle eller forbedre, sett mot eksisterende løsninger.

Hovedmål, delmål og aktiviteter

Det er viktig at hovedmål, delmål og aktiviteter er godt beskrevet i søknaden. Fortell hvilken kunnskap du må skaffe for å nå de ulike del- og hovedmålene i prosjektet, og beskriv hvordan du skal løse utfordringene gjennom aktivitetene.

Et godt hovedmål beskriver kort og presist hva prosjektet skal lede til, og hva bedriften forventer å oppnå ved å gjennomføre prosjektet. Delmål er milepælene i prosjektet som er nødvendige for å nå hovedmålet, og aktivitetene viser hvordan du har tenkt å løse problemstillingene i prosjektet, slik at du når målene.

Forenklet kan vi si at det viktige er:

  • Hva skal du gjøre?
  • Hvordan skal du gjøre det?
  • Hvorfor skal du gjøre det?

Nødvendige aktiviteter

Det saksbehandleren ser etter i søknaden, er om aktivitetene er nødvendige for å få fram ny kunnskap, og for å få til en god løsning for varen, tjenesten eller produksjonsprosessen.

SkatteFUNNs godkjenning kan bare omfatte den delen av utviklingsløpet som handler om å framskaffe ny kunnskap, og støtteaktiviteter som er nødvendige for å gjennomføre forskningen eller utviklingen.

Ved å beskrive aktivitetene godt, viser du hvordan du har tenkt å skaffe den nødvendige kunnskapen for å gjennomføre prosjektet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. mai 2023, 20:56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.