Prosess - fra planlegging til utbetaling

Idé eller behov for løsning

Innhent informasjon om SkatteFUNN

Utforme prosjektplan

Sende søknad

Mottar godkjenning

Føre prosjektregnskap underveis

Fylle ut rapport til Forskningsrådet

Bedrift mottar bekreftelse på mottatt rapport

Levere revisorattestert skjema med skattemeldingen (RF-1053)

Utbetaling eller reduksjon i skatt via skatteoppgjøret

Før du søker

Vi anbefaler å undersøke om enten bedriften eller prosjektet faller utenfor ordningen, før du søker.

Under finner du krav til søkerbedriften og prosjektet, som må være oppfylt for å kunne få en godkjenning i SkatteFUNN.

Hvis et eller flere av kravene ikke er oppfylt vil du mest sannsynlig ikke få utbytte av en godkjenning av prosjektet.

Bedriften må være skattepliktig

Er bedriften et enkeltpersonforetak uten ansatte?

Er bedriften eldre enn tre år og har tapt over halvparten av egenkapitalen?

Det er ikke alle typer aktiviteter vi kan støtte

Kombinere SkatteFUNN med andre støtteordninger

Når utgiftene til revisor overstige støtten dere forventer å hente inn via SkatteFUNN

Kriteriene som prosjektet vurderes etter

Forskningsrådets vurdering baserer seg på skattelovens definisjon av FoU. Alle kriteriene listet opp nedenfor må være møtt for at prosjektet kan få en godkjenning i SkatteFUNN.

Prosjektet innebærer å utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess

Prosjektet har et klart mål og er avgrenset i tid og omfang

Det er søkerbedriften som tar risikoen ved gjennomføring av prosjektet og som vil ha rettighetene til å bruke resultatene

Til nytte for bedriften

Aktivitetene i prosjektet skiller seg fra driftsoppgaver

Er det problemstillinger i prosjektet som verken dere eller andre fagfolk i bransjen vet svaret på, og som dere skal bruke forskning eller utvikling for å finne ut av?

Søknadsprosessen

Hvordan definere og formulere et prosjekt? Hva ligger i de ulike kriteriene for godkjenning? Informasjonen under hjelper deg gjennom søknadsprosessen.

Utforme søknaden selv eller kjøpe konsulenthjelp?

Utforme søknaden selv

KANVAS - Prosjektkanvas er et verktøy med spørsmål som hjelper deg å avklare om du har et FoU-prosjekt. Verktøyet er ikke utarbeidet med tanke på SkatteFUNN spesielt, men for utforming og planlegging av FOU-prosjekter generelt.

Gå til Kanvas

Hvilken type veiledning kan Forskingsrådet gi?

  • Forskningsrådets fagrådgivere kan svare på spørsmål og gi veiledning underveis i søknadsprosessen.
  • Noen søknader blir returnert til bedriften for revidering. Det kan være fordi Forskningsrådet vurderer prosjektet til å kunne inneholde FoU, men at det i første omgang er for vagt beskrevet. Søknad kommer da i retur med en veiledende tekst som sier noe om hva som bør endres. 
  • Vi hjelper selvfølgelig også med generelle og tekniske spørsmål. 
  • Vi kan ikke gjøre en forhåndsvurdering av skriftlig utkast til søknad og klage.

 

Kriteriene for godkjenning og vanlige grunner til avslag

Forskningsrådets vurdering av søknaden er basert på skattelovens definisjon av FoU. Det betyr at prosjektet må

  • dreie seg om utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser
  • ha som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter
  • være til nytte for bedriften
  • være målrettet og avgrenset

Søketips - Søk tidlig!

Å søke tidlig på året har mange fordeler:

  • Saksbehandlerne har bedre veiledningsmuligheter første halvdel av året, og saksbehandlingstiden er kortere. Tidlig innsendt søknad gir dessuten tidlig avklaring rundt finansiering.
  • Garantifristen er 1. september. Søknader innsendt etter denne datoen er ikke garantert behandling innen nyttår og kan risikere å miste retten til å få vurdering av året søknaden ble sendt.

Søketips - Beskriv det som er vanskelig i prosjektet

I søknaden er det viktig at dere får frem og beskriver hva som er problemene og hvordan dere vil jobbe for å løse dem – altså det som skjer FØR prosjektet er ferdig og produktet forhåpentligvis oppfyller potensialet dere forventer. 

Har du spørsmål eller behov for veiledning?

Kontakt oss

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. september 2022, 03.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.