Hva er SkatteFUNN?

SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv)  gir bedrifter rett til å føre fradrag over skattemeldingen for utgifter til FoU-prosjekter. Ordningen administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Skatteetaten.

Bilde som illusterer hva er skattefunn

SkatteFUNN er en rettighetsbasert finansieringsordning som skal motivere flere bedrifter til å drive med forskning og utvikling. Det at ordningen er rettighetsbasert, betyr at det ikke er en konkurranse, men at dette er støtte din bedrift har rett på om dere oppfyller vilkårene for å motta SkatteFUNN.

For å få en godkjenning må prosjektet oppfylle kravene for å bli definert som FoU i henhold til skatteloven.

Det er Norges Forskningsråd som vurderer og godkjenner søknader om SkatteFUNN.       

Hvor mye kan du få i støtte? 

Bedrifter kan få 19 prosent av kostandene til prosjekter som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Fra og med 2020 er rammen på 25 millioner kroner per bedrift per år. Det betyr at fradragsgrunnlaget maksimalt kan være 25 millioner kroner i året.  

Hvem kan søke om SkatteFunn? 

  • Ordningen er for bedrifter i alle størrelser, næringer og selskapsformer som er registrert i Brønnøysundregistrene og er skattepliktig til Norge. 
  • Prosjektet har som mål å utvikle nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. 
  • Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, eller benytte eksisterende kunnskap eller ferdigheter på nye måter eller områder. Prosjektet må innebære forskning og utvikling (FoU).
  • Prosjektet må være målrettet og avgrenset, og det må være mulig å skille prosjektet fra den vanlige driften og virksomheten i bedriften.

Les mer om søkekriteriene i Hvordan søke SkatteFunn? 

Hvor lang tid tar det å utforme en søknad? 

De som søkte SkatteFUNN rapporterte i 2021 at de i snitt brukte 41 timer på søknaden. Det er ikke nevneverdig forskjell i tidsbruk mellom bedrifter som fylte ut søknaden selv, eller bedrifter som benyttet seg av konsulenthjelp for å utforme søknaden. 

Utforme søknaden selv eller kjøpe hjelp 

Hvor vanskelig er det å søke SkatteFUNN? 

I 2021 svarte 51 prosent av de som søkte SkatteFUNN at de opplevde det som ganske enkelt å fylle ut søknadsskjemaet.  

Søknaden er ikke en pitch. I søknaden er det viktig at dere beskriver hva dere skal finne ut av og hvordan dere skal finne ut av det. SkatteFUNN er en av de enkleste støtteordningene å søke, men det krever at dere strukturerer idéen dere har, noe som i seg selv kan være en nyttig øvelse. 

Usikker på om ditt prosjekt kvalifiserer for SkatteFUNN? 

Forskningsrådet har verktøy og rådgivere som står klar til å hjelpe deg med å få en god start på prosjektbeskrivelsen din og få den inn i søknadsskjemaet for SkatteFUNN.  

Mellom annet har Forskningsrådet regionkontakter som kjenner næringslivet godt og som vet hvem dere kan sparre med i din region. De bransjeansvarlige fagrådgiverne i Forskningsrådet kan svare på faglige/bransjerelaterte spørsmål.

For generelle spørsmål kan du kontakte oss på eget telefonnummer eller e-post.

Har du spørsmål eller behov for veiledning?

Kontakt oss

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. desember 2022, 01.44 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.