Hva er SkatteFUNN?

SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv)  gir bedrifter rett til å føre fradrag over skattemeldingen for utgifter til FoU-prosjekter. Ordningen administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Skatteetaten.

Bilde som illusterer hva er skattefunn

SkatteFUNN er en rettighetsbasert finansieringsordning som skal motivere flere bedrifter til å drive med forskning og utvikling. Det at ordningen er rettighetsbasert, betyr at det ikke er en konkurranse, men at dette er støtte din bedrift har rett på om dere oppfyller vilkårene for å motta SkatteFUNN.

For å få en godkjenning må prosjektet oppfylle kravene for å bli definert som FoU i henhold til skatteloven.

Det er Norges Forskningsråd som vurderer og godkjenner søknader om SkatteFUNN.       

Hvor mye kan du få i støtte? 

Bedrifter kan få 19 prosent av kostandene til prosjekter som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Fradragsgrunnlaget kan maksimalt kan være på 25 millioner kroner per bedrift, per år.

Hvem kan søke SkatteFUNN? 

  • Ordningen er for bedrifter i alle størrelser, næringer og selskapsformer som er registrert i Brønnøysundregistrene og er skattepliktig til Norge. 
  • Prosjektet har som mål å utvikle nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. 
  • Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, eller benytte eksisterende kunnskap eller ferdigheter på nye måter eller områder. Prosjektet må innebære forskning og utvikling (FoU).
  • Prosjektet må være målrettet og avgrenset, og det må være mulig å skille prosjektet fra den vanlige driften og virksomheten i bedriften.

Les mer om søkekriteriene i Hvordan søke SkatteFUNN? 

Hvor lang tid tar det å utforme en søknad? 

En bedrift bruker typisk 20 timer totalt på SkatteFUNN-søknaden. De som utformer søknaden selv oppgir i snitt å bruke litt færre timer enn de som kjøper konsulenthjelp. 

Utforme søknaden selv eller kjøpe hjelp 

Hvor enkelt er det å søke SkatteFUNN? 

I brukerundersøkelsen for 2022 svarte 81 prosent av de som tidligere har søkt å være positiv til søknadsprosessen.

Søknaden er ikke en salgspitch. I søknaden er det viktig at dere beskriver hva dere skal finne ut av og hvordan dere skal finne ut av det. SkatteFUNN er en av de enkleste støtteordningene å søke, men det krever at dere strukturerer idéen dere har, noe som i seg selv kan være en nyttig øvelse. 

Usikker på om ditt prosjekt kvalifiserer for SkatteFUNN? 

Forskningsrådet har verktøy og rådgivere som kan være til hjelp i søknadsprosessen. Veilederen Hvordan søke SkatteFUNN er et godt sted å begynne.

Forskningsrådet har også regionkontakter som kjenner næringslivet godt og som vet hvem dere kan sparre med i din region. De bransjeansvarlige fagrådgiverne i Forskningsrådet kan svare på faglige/bransjerelaterte spørsmål.

For generelle spørsmål kan du kontakte oss på SkatteFUNN-telefonen 22 03 75 00 eller på e-post skattefunn@forskningsradet.no.

Har du spørsmål eller behov for veiledning?

Kontakt oss

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mars 2023, 08.19 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.