Søk SkatteFUNN innen 1. september kl. 23.59 og vær garantert ferdigbehandling i år! Vi hjelper deg på tlf. 22037500 eller e-post skattefunn@forskningsradet.no ved behov.

SkatteFUNN KAN BIDRA MED FINANSIERING NÅR

  • du skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess
  • du har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette
  • bedriften din har nytte av resultatet

Prosjekteksempler